# # # # #

VE SNAZE OVLÁDNOUT KARATE OVLÁDL JSEM SVÉ TĚLO I MYSL. (Gičin Funakoši, tvůrce moderního karate)

Nábor karate - chci začít cvičit #

Tradiční karate

TRADIČNÍ KARATE je založeno na koncepci konečného úderu. Konečný úder je definován jako technika postačující ke zničení útočícího protivníka. Technika konečného úderu spojuje sílu celého těla zaměřenou na náraz do oblasti cíle.
Protože se jedná o umění sebeobrany, velikost protivníka není ani známá, ani rozhodující. Principy sebeobrany vyžadují přípravu na obranu proti jakémukoliv protivníkovi.
Jiné („sportovní“) směry karate sice vypadají podobně, ale je zde několik podstatných rozdílů. Tím nejdůležitějším je změna filozofie ze sebeobrany na bodovací hru, při které se používají údery a kopy. Body udělované na soutěžích jsou zde založeny na co největší rychlosti ruky či nohy a na co nejmenší vzdálenosti od cíle. V takových situací se nepožaduje konečný úder a není nutné použít k úderu celé síly těla.

HIDETAKA NISHIYAMA
Příručka trenéra Tradičního Karate

Více informací naleznete na stránkách České asociace tradičního karate.